سایت wealthsimple

 wealthsimple

زیبا ترین سایت های جهان

روند فعالیت این سایت به گونه ای است که به وسیله ی سرمایه ی مردم سرمایه گذاری کرده و سود را به آن ها پس می دهد ، این سایت دارای رابط کاربری زیبا و ساده ای بوده و همچنین این سایت به طور کامل نحوه ی سرمایه گذاری و سودی را که به افراد پس می دهد را مشخص کرده و همین باعث زیبای بیش تر این سایت شده.