سایت wozber

wozber

سایت wozber

این سایت در زمینه ی رزومه ی کاری می باشد ، افراد با پرداخت مبلغ کمی میتوانند به راحتی برای خود رزومه طراحی کنند این سایت شاید آنقدر زیبا نباشد که در این لیست قرار بگیرد ولی ما به دلیل سادگی و مبهم نبودن سایت و استفاده از عناصر گرافیکی و انیمیشنی و سرعت لود نسبتا خوب آن را در این لیست قرار دادیم.